شرایط و مقررات استفاده از سامانه

این سامانه تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.